Home

Welkom op de website van Medigres, de na- en bijscholingsorganisatie voor de paramedici. Medigres is ontstaan vanuit de osteopathie. De grondlegger van de osteopathie, Andrew Taylor Still, gaf aan dat ‘anatomie’ belangrijk is voor de osteopathie. Vanuit deze visie probeert Medigres haar cursussen aan te bieden.

De doelstelling van Medigres is het aanbieden van cursussen in de medische vakken, zoals de cursus Embryologie in Gottingen en de daaraan gekoppelde cursus Vervolgdag Embryologie, maar ook cursussen over problematiek uit de praktijk, zoals de cursus Osteopathie bij (bed)plasproblematiek. De cursussen kunnen zowel in de vorm van college alsook in de vorm van een workshop zijn en alle combinaties daartussen.

U vindt op deze website de inhoud van de georganiseerde cursussen.

Tot slot kunt u de Algemene voorwaarden van Medigres terugvinden op deze site.

Medigres is een handelsnaam van H.J. Netten Osteopathie B.V. Inschrijfnummer KvK 390925190000

Revelsant 1, 8303 ZL Emmeloord. Tel. 0527-231161. E: info@medigres.nl www.medigres.nl

Copyright © 2019. All Rights Reserved.