SAFETY II BIJ ORGAANPROBLEMATIEK

SAFETY II BIJ ORGAANPROBLEMATIEK

10 mei 2023

Deze cursus is een vervolg op Safety 1. In deze cursus zal het accent komen te liggen op de relatie met osteopathie, aan de hand van casuïstiek.

Heb je een interessante casus dan kun je die 1 maand voor aanvang mailen naar info@medigres.nl

NB: deelname aan Safety II is alleen mogelijk als je ook deel I hebt gevolgd.

Naar het programma >

BART HUYBRECHTS

Bart is sinds 2004 verpleegkundig specialist op de spoedeisende hulp van OLVG Amsterdam en opleider voor verpleegkundig specialisten. In 2013 heeft Bart zijn master in advanced nursing practice behaald met als aandachtsgebied acute zorg bij somatische aandoeningen. Daarnaast is Bart de laatste jaren spreker geweest op diverse bijeenkomsten voor (kinder)SEH.

VICTOR BON

Victor is na een lange carrière binnen de ambulancedienst als ambulance verpleegkundige en verpleegkundig specialist nu verpleegkundig specialist op de spoedeisende hulp van OLVG Amsterdam. Een aantal jaren is hij instructeur bij de cursus Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek, bij Vectura (stichting die zich toelegt op (bij)nascholing van medewerksers in de acute zorg).

DATUM

10 mei 2023
08:00 – 18:00

LOCATIE

Hotel v.d. Valk
Atalanta 10
8472 CA Wolvega

Tel: 0561-692800

PROGRAMMA

Cursus Safety bij orgaanproblematiek (II)
Deze cursus is een vervolg op Safety 1. In deze cursus zal het accent komen te liggen op de relatie met osteopathie, aan de hand van casuïstiek.

Inhoud
In het kort worden de onderzoekstechnieken uit Safety 1 herhaald. Er worden een aantal onderzoekstechnieken (extra) besproken die we eenvoudig in de osteopatische praktijk kunnen toepassen, welke bij Safety 1 nog niet aan bod zijn gekomen.

Aan de hand van diverse casussen, die in de osteopatische praktijk kunnen voorkomen, wordt er gekeken of er onderliggende problematieken zijn die zorgen voor een contra-indicatie of relatieve contra-indicatie voor de osteopatische behandeling.

 Voorbeeld voor een casus: Jonge vrouw van 28 jaar komt voor osteopatische behandeling i.v.m. chronische buikklachten, welke de laatste 2 weken sterk zijn toegenomen links onderin de buik.

  • Welke vragen stel je
  • Welke safety testen doe je
  • Wat wil je uitsluiten/bevestigen

Etc.

Aan de hand van de anamnese en onderzoeksresultaten worden de mogelijke (relatieve) contra-indicaties besproken. Bij een relatieve contra-indicatie is de vraag “waar grijpen we wel en waar grijpen we niet aan in onze behandeling”.

Voor een goede terugkoppeling naar de huisarts wordt o.a. ook de vraagstelling besproken op basis van welke anamnestische gegevens en aan de hand van welke onderzoeksresultaten we patiënt(e) terugverwijzen.

Heb je zelf een interessante casus dan kun je die 1 maand voor aanvang mailen naar info@medigres.nl

NB: deelname aan Safety II is alleen mogelijk als je ook deel I hebt gevolgd.

KOSTEN EN AANMELDING

De cursus kost € 285,- en is inclusief syllabus en lunch. Cursisten die voor de tweede keer willen deelnemen betalen €235,-.

Geaccrediteerd door NRO en NOF voor 8 punten.