SAFETY I BIJ ORGAANPROBLEMATIEK

SAFETY I BIJ ORGAANPROBLEMATIEK

19 april 2023

Met een bepaalde regelmaat komen er patiënten in de osteopatische praktijk met klachten als druk op de borst, benauwdheid en/of vage buikklachten. Een aantal patiënten consulteren ons zonder tussenkomst van een huisarts/specialist.

Hoe sluiten we bij deze patiënten ernstige problematiek uit? Welke (extra) vragen stel je en welke (extra) onderzoeken doe je? Hoe interpreteer je bijv. hetgeen wat je hoort bij auscultatie en percussie in relatie tot klachten en overig onderzoek?

Naar het programma >

BART HUYBRECHTS

Bart is sinds 2004 verpleegkundig specialist op de spoedeisende hulp van OLVG Amsterdam en opleider voor verpleegkundig specialisten. In 2013 heeft Bart zijn master in advanced nursing practice behaald met als aandachtsgebied acute zorg bij somatische aandoeningen. Daarnaast is Bart de laatste jaren spreker geweest op diverse bijeenkomsten voor (kinder)SEH.

VICTOR BON

Victor is na een lange carrière binnen de ambulancedienst als ambulance verpleegkundige en verpleegkundig specialist nu verpleegkundig specialist op de spoedeisende hulp van OLVG Amsterdam. Een aantal jaren is hij instructeur bij de cursus Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek, bij Vectura (stichting die zich toelegt op (bij)nascholing van medewerksers in de acute zorg).

DATUM

19 april 2023
08:00 – 18.00

LOCATIE

Hotel v.d. Valk
Atalanta 10
8472 CA Wolvega

Tel: 0561-692800

PROGRAMMA

Kennis en kunde betreffende safety m.b.t. (relatieve) contra-indicaties voor osteopatische behandeling.

Cursus Safety bij orgaanproblematiek (I)
Met een bepaalde regelmaat komen er patiënten in de osteopatische praktijk met klachten als druk op de borst, benauwdheid en/of vage buikklachten. Een aantal patiënten consulteren ons zonder tussenkomst van een huisarts/specialist.

Hoe sluiten we bij deze patiënten ernstige problematiek uit? Welke (extra) vragen stel je en welke (extra) onderzoeken doe je? Hoe interpreteer je bijv. hetgeen wat je hoort bij auscultatie en percussie in relatie tot klachten en overig onderzoek?

Inhoud
Tijdens deze cursusdag staan de anamnese en lichamelijk onderzoek van hart, longen en de buik centraal. Bij de anamnese bespreken we de belangrijkste vragen en daarna stap voor stap de onderdelen van het lichamelijk onderzoek. Na de theoretische start gaan we uitgebreid oefenen. Tijdens deze cursus oefenen we op elkaar.

Informatie uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek kunnen richting geven aan pathologie die voor de osteopaat een (relatieve) contra-indicatie is voor behandelen.

Ter ondersteuning van het diagnostisch proces kunnen de vitale functies worden beoordeeld. De methodiek voor het beoordelen van de vitale functies in de dagelijkse praktijk is onderdeel van deze cursus.

Programma
Cardiale klachten
Tijdens een behandeling krijgt je patiënt pijn op de borst. Wat doe je dan? Welke vragen stel je om achter de ernst van de klachten te komen. Welke parameters passen erbij? En welk lichamelijk onderzoek kan je uitvoeren?

Pulmonale klachten
Je ziet een patiënt die ernstig benauwd is. Wat ga je doen? Welke vragen stel je? Hoe koppel je die vragen aan een werkdiagnose? En welk lichamelijk onderzoek ga je doen? Welke longgeluiden passen bij welke pathologie?

Abdominale klachten
Je voelt een zwelling in de buik tijdens een behandeling? En bij diep palperen doet het pijn. Welke stappen onderneem je dan? Welke onderdelen van de anamnese ga je uitvragen? Wat ga je verder nog doen? En hoe is de rest van de besluitvorming?

KOSTEN EN AANMELDING

De cursus kost € 285,- en is inclusief syllabus en lunch. Cursisten die voor de tweede keer willen deelnemen betalen €235,-.

Geaccrediteerd door NRO en NOF voor 8 punten.