Privacy Policy

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze organisatie.

Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, van kracht. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Daarom gaat Medigres met zorg om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Medigres heeft van u bepaalde gegevens nodig.

Met deze verklaring legt Medigres uit welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor ze gebruikt worden.

Welke gegevens worden er opgeslagen

Medigres slaat de persoonsgegevens die wij van u ontvangen op. Het gaat hierbij om gegevens die Medigres ontvangt bij het inschrijven voor een cursus (ook wanneer het proces wordt afgebroken) of als u telefonisch of per e-mail contact met Medigres opneemt. Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de cursus en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw cursus, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de cursus (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Medigres gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Medigres zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Verdere toepassingen

 • Medigres anonimiseert de persoonsgegevens die Medigres gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Medigres kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Medigres wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Medigres tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Medigres samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Medigres door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Medigres deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

 • Medigres beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Medigres bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Medigres uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Medigres de gegevens altijd anonimiseren.

Gebruik en werking van cookies

 • Medigres maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Medigres gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.
 • Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Medigres gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

* Medigres is een handelsnaam van H.J. Netten Osteopathie B.V. (KvK 390925190000)