In de moderne geneeskunde wordt over oorzaak en gevolg op dezelfde manier nagedacht als gebruikelijk is voor de levenloze natuur. Bestaat er een methode die aanvullend op deze natuurwetenschappelijke methode meer geschikt is om het levende aan het organische te begrijpen? In deze cursus wordt zo’n methode, de fenomenologie gepresenteerd en geoefend.

Voor cursisten die voor de tweede keer deelnemen kost deze cursus minder. Klik hier als u voor de tweede keer wilt deelnemen.

Lees meer over deze cursus >